آخرین اخبار جنبش مقاومت پنجشیر

  • اقتصاد نیوز: همزمان با بازگشت طالبان، افغانستان بار دیگر عصر تازه ای از بی ثباتی را تجربه می کند، با این همه امروز این کشور صداهای تازه نسل جوان را در خود جای داده است؛ همان هایی که خواهان آزادی هستند و رفاه. نسل جدید زیر سایه هراس از رادیکایسم حاکم، در داخل یا بیرون از مرزهای افغانستان حقیقت طالبان را به رخ جهان کشیده اند.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی