آخرین اخبار جنبش ME TOO

  • اقتصادنیوز: بنابر اعلام معاون امور زنان و خانواده دولت سیزدهم، تعدادی از زنان سینماگر معترض به خشونت در جلسه این معاونت حاضر شدند و ظاهرا برخی دیگر برای حضور در آن جلسه تهدید شده بودند و آنها نیز در جلسه حاضر نشدند.