آخرین اخبار جهتی

  • دیشب برخی بازیگران ارزی در معاملات پشت خطی نشان دادند که تمایلی برای رفتن به سوی حمایت ۲۷ هزار تومانی را ندارند.صحبت های معامله گران نشان می دهد که انتظارات نزولی در بازار بیشتر شده است.