آخرین اخبار جهش جدید کرونا

  • دکتر مهدی تقدسی با اشاره به شیوع زیرسویه های امیکرون، گفت: در حال حاضر دو زیرسویه B.A.۴ و B.A.۵ در سطح جهان شیوع یافته که زیرسویه B.A.۵ شیوع بیشتری دارد.

  • دانشمندان چینی گفته اند « جهش اومیکرون قابل انتقال تر از امیکرون و کشنده‌تر از دلتاست و از هر ۳ نفری که به آن مبتلا می‌شوند، یک نفر می‌میرد، یعنی اگر همه انسان‌های جهان آلوده شوند جمعیت جهان به سال ۱۹۸۹ باز خواهد گشت».