جواد امام

  • اقتصادنیوز: مدیرعامل بنیاد باران خبر دیدار سیدمحمد خاتمی با رهبری را تکذیب کرد اما در همین حال گفت اگر چنین اتفاقی بیفتد، حتماً او (رئیس دولت اصلاحات) از آن استقبال می‌کند.

۱ ۲

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر