آخرین اخبار حجاب در سینمای ایران

  • آن‌چه این روزها در خیابان‌های بسیاری از شهرهای ایران می‌گذرد و نیز درباره مطالبات زنان، موجب طرح این پرسش می‌شود که آیا در آینده‌ای دور یا نزدیک، شاهد تغییر قوانین حجاب در سینمای ایران و سریال‌های تلویزیونی خواهیم بود یا خیر؟