آخرین اخبار حذف مطالب ضداسرائیلی از کتب درسی عربستان

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی