حراج یورو

  • بانک مرکزی امروز اعلام کرد که قرار است در قالب گواهی یورویی با سود مشخص، و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع‌آوری ریال اقدام کند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر