حرکت چشم

  • اقتصاد نیوز:یک شرکت رسانه ای قابلیت کنترل از راه دور تلویزیون را با حرکات چشم ارائه کرده است. کاربران ناتوان جسمی با کمک این ویژگی می توانند فقط با نگاه کردن به کنترل، فعالیت خاصی انجام دهند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر