آخرین اخبار حزب اصلاح‌طلب

  • حمیده زرآبادی گفت: «متاسفانه بسیاری از مدیران زن که در دولت قبل بکار گرفته شدند، در جریان جابه‌جایی دولت کنار گذاشته شدند و حتی از زنان اصولگرا و همفکر جریان دولت به‌عنوان جایگزین استفاده نشد و مدیران مرد اصولگرا جایگزین آن مدیران زن شدند.»