حسینی بای

  • اقتصاد نیوز:بعد از آنکه حسینی بای برای گزارش گرفتن از سیل آق‌قلا وسط آب ایستاد تا هم خلاقیتش را به رخ بکشد و هم ارتفاع سیلاب را نشان دهد، انتقادهای زیادی به او شد. بیشتر کاربران شبکه های اجتماعی معتقد بودند آقای گزارشگر نه تنها زیاده روی کرده، بلکه با این کار خطرناک ممکن بود بلایی سر خودش بیاورد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر