حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

  • اقتصاد نیوز:تامین اجتماعی اعلام کرد: ساختار تعیین میزان مستمری بازنشستگان بر اساس سنوات بیمه‌پردازی افراد است بنابراین دلیل تفاوت در دریافتی های بازنشستگان پس از همسان سازی به سابقه بیمه پردازی بازمی گردد.

  • اقتصادنیوز: معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: فرمول نهایی اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران براساس شاخص‌های چهار گانه مبلغ متناسب‌سازی، ضریب ترغیب، تفاوت تطبیق و کمک هزینه معیشت و مسکن طراحی شده که مبنای محاسبه و پرداخت حقوق مستمری‌بگیران از ماه جاری خواهد بود.

  • اقتصادنیوز: امروز هیات دولت تصویب کرد که ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی برای رد دیون داده شود تا از این محل، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صورت گیرد. اما با اعمال متناسب‌سازی حداقل حقوق به چقدر می‌رسد؟

۱

بیشتر

بیشتر