حقوق کارگران سال 99

  • رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز درباره دریافتی امسال کارگران پس از اعمال دو مصوبه اخیر شورای عالی کار، گفت: با توجه به آنکه حداقل دستمزد با افزایش ۵ درصدی از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد رسید، حداقل حقوق یک کارگر بدون سابقه در سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان شد که با احتساب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی و بن خواربار ۴۰۰ هزارتومانی کل دریافتی به دو میلیون و ۶۱۱ هزارتومان رسید.

  • اقتصادنیوز: شورای عالی کار در آخرین جلسه خود حق مسکن کارگران را ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد. برای بسیاری این سوال مطرح است که آیا برای ۳ ماه اول سال، مابه‌تفاوتی از محل حق مسکن به میزان ۶۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود؟

  • در جلسه امشب شورای عالی کار، افزایش پایه حقوق کارگران به ۲۶ درصد رسید و افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن به هیئت وزیران رفت.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر