حقوق 99 بازنشستگان

  • یک بازنشسته با ۳۰ سال سابقه کار در سال جاری، حداقل ۲ میلیون و ۱۲ هزار تومان دریافت خواهد کرد.

  • رئیس گروه محاسباتی بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی خبر داد که ما به التفاوت افزایش حقوق خردادماه بازنشستگان هفته آینده واریز می‌شود.

  • عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی خرم‌آباد اظهار کرد که میانه حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری تا حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه است.

  • یک مقام صنفی:

    رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهر تهران اعتقاد دارد: هرآنچه که تحت عنوان مزایای مزدی در سال ۹۹ به کارگران شاغل تعلق می‌گیرد عینا باید به مستمری‌بگیران هم پرداخت شود تا بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مجموع دریافتی کف‌بگیران به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد.

  • معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق خردادماه یک میلیون و ۴۷۱ هزار بازنشسته و وظیفه بگیر صندوق بازنشستگی کشوری عصر امروز به حساب آنها واریز شد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر