حق رای ربات ها

  • اقتصادنیوز؛ سیستم های رباتیک پیشرو که در حال توسه ربات های انسان نما هستند،پیش بینی کرده اند که به زودی و نهایتا طی ۳ دهه آینده ربات ها از حقوق شهروندی مثل حق رای برخوردار می شوند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر