آخرین اخبار حمایت از برنامه نظامی و پهپادی ایران

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی