حمزه علی کاویانی

  • معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ارتش:

    معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ارتش بابیان اینکه حراست از مرزهای آبی و دریاهای ایران در اولویت قرار دارد، گفت: ارتش و سپاه در کنار هم اجازه نخواهیم داد تا احدی به کشور تجاوز کند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر