آخرین اخبار حمله سلاح

  • جانشین فرمانده انتظامی کل کشور در پاسخ به پرسشی در مورد قاچاق سلاح گفت: ما در سال ۱۴۰۱ حتما با افرادی که سلاح غیرمجاز داشته باشند برخورد قاطعانه خواهیم کرد و با قاچاق سلاح برخوردی ویژه صورت خواهد گرفت.