آخرین اخبار حکمرانی

  • شاید هیچ نظام سیاسی در دنیا به اندازه‌ای که در ایران قدرت سیاسی بر حفظ، کرامت و استواری بنیان خانواده تأکید دارد، بر خانواده تأکید و قصد خود برای تقویت خانواده را بیان نمی‌کند.

  • اقتصادنیوز: «حکمرانی یک تخصص است. با تغییر وزرای اقتصادی اتفاق خاصی نمی‌افتد. باید اندیشه‌های حکمرانی را اصلاح کرد. طبع بشر به گونه‌ای ساخته شده که دوست دارد دیده شود: دیده شدن یک نیاز است و هر فردی که در خود استعدادی می‌بیند، حس و علاقه‌مندی او به دیده شدن بیشتر است. وقتی انسان‌ها دیده نشوند، همکاری نمی‌کنند. ریشه عموم نارضایتی‌ها در نادیده شدن و بنابراین در ناکارآمدی است. کارآمدی در حکمرانی…