خاک رس

  • ​اقتصاد نیوز:مریخ‌نورد کنجکاوی پس از اکتشافات بسیار توانست در محل مورد بررسی خود، بیشترین میزان خاک رس را پیدا کند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر