خدمه کشتی انگلیسی

  • سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد؛

    اقتصادنیوز؛ سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرد: تعدادی از خدمه کشتی انگلیسی توقیف شده، از کشتی خارج شده و آنها اکنون اجازه دارند که به کشور خود باز گردند.

۱

بیشتر

بیشتر