خوابگاه خصوصی

  • نایاب شدن اتاق های تک تخته در ایام کرونایی

    اقتصادنیوز : تعطیلی مراکز آموزشی تاثیری بر کاهش ساکنان خوابگاه های دانشجویی و کارمندی نداشته و به دلیل افزایش نرخ اجاره بها برخی از افراد مجرد که پیش از این قدرت اجاره خانه های کوچک را داشتند مجبور به کوچ به خوابگاه های کارمندی شده اند .

  • دانشجوی جوانی که در یک خوابگاه خصوصی تنها بود به طرز مشکوکی فوت کرد. تحقیقات درباره این مرگ مشکوک از سوی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت ادامه دارد.

۱

بیشتر

بیشتر