آخرین اخبار خودروسازی ایران خودرو

  • دو چالش درونی و بیرونی بر تعداد محصولات ناقص خودروسازان افزود. مشکلات بیرونی همان تامین تراشه‌های الکترونیکی است که طی یک‌سال گذشته خودروسازان جهانی را هم درگیر کرده است.

  • موسوی گفت: همه عواملی که در بحث قیمت خودرو تأثیر داشته و دارند از مجلس گرفته تا دولت، باید کاری کنند که استفاده از خودروی با کیفیت و ارزان ایرانی کام ملت ایران را شیرین کند.

  • صورت‌های مالی خودروسازان در ماه ابتدای امسال نشان از افت فروش اما افزایش درآمد دارد. اما سه نماد خودروساز چه وضعیتی دارند.