خوردن غذا

  • اقتصاد نیوز:شاید پس از وعده‌های بزرگ غذایی، احساس گرسنگی افزایش پیدا کند اما دلیل این مسئله کش آمدن شکم نیست.

  • اقتصادنیوز: داشتن رژیم غذایی سالم و طبیعی برای داشتن یک زندگی شاد و بدنی سالم ضروری است.

  • در منابع طب سنتی ایران درباره اصول صحیح غذا خوردن آمده تا زمانی که اشتهای واقعی برای خوردن وجود ندارد, غذا خورده نشود؛ با جویدن کامل غذا به هضم نیکوی غذا کمک کنیم همچنین قبل از سیر شدن کامل دست از غذا کشیده شود.

  • یکی از اتفاقاتی که برای همه ما و خصوصا پس از خوردن وعده سنگین غذا، تند غذا خوردن به دنبال گرسنگی طولانی و یا خوردن غذاهای چرب اتفاق می افتد این است که نفخ کنیم. با اینکه نفخ کردن زمان طولانی را به همراه ما نخواهد بود با این حال و در همان زمان نه چندان طولانی هم نامطلوب است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر