دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  • رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۷ بیمار مشکوک به کرونا براساس تشخیص بالینی در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سطح استان بستری شدند.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر