دبیر انجمن واردکنندگان موبایل

  • دبیر انجمن واردکنندگان موبایل مطرح کرد:

    اقتصادنیوز : به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، طی ۱۲ ماه اخیر تا پایان شهریور ماه ۱۵ میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه موبایل وارد شده، در حالی که مصرف کشور در این مدت زمان ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه بوده است.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر