درآمد ترانزیتی

  • مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل جاده ای سازمان راهداری و حمل‌ونقل کشور گفت: اگر در مسیر تجارت چین قرار بگیریم، در سال می‌توان حداقل ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار در حوزه ترانزیت کسب درآمد داشته باشیم و به وسیله آن می‌توان سه درصد رشد اقتصادی و ۳۶۰ هزار شغل ایجاد کرد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر