آخرین اخبار دردرگیری

  • اکسیوس نوشت: آمریکا، مصر، قطر و دیگر کشورها درباره کمک به بازسازی غزه و نیز کمک انسان دوستانه به آن ابراز تعهد کرده اند. دردرگیری اخیر بین فلسطینی ها و صهیونیست ها بسیاری از خانه های مسکونی، مراکز مراقبتی و مدارس تخریب شدند و زیرساختارهای آب آسیب دیده است.