درد و التهاب پس از ورزش

  • اقتصادنیوز: ماساژ می تواند به کاهش التهاب در عضلاتی که به سختی از آنها کار کشیده اید از طریق کاهش تولید سیتوکین های پیش التهابی کمک کند.

۱

بیشتر

بیشتر