آخرین اخبار دعای ماه رمضان

  • در دعای روز نهم ماه مبارک رمضان می خوانیم: خدایا من را هدایت کن به ادله روشن خودت.

  • در دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان می‌خوانیم: خدایا توفیق بده در ماه رمضان با افراد کریم و عالم و دانا و متدین همنشین شوم.

  • در دعای روز پنجم ماه رمضان می‌خوانیم: «خدایا در این ماه مرا از آمرزش خواهان قرار ده و در زمره بندگان شایسته و شب زنده دارت داخل کن و مرا از دوستان نزدیکت قرار ده، به مهربانیت ای مهربان‌ترین مهربانان»

  • در دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان می خوانیم: خدایا در این ماه برای برپاداشتن امرت نیرومند ساز مرا، و شیرینی ذکرت را به من بچشان، و ادای شکرت را به من الهام فرما، و به نگهداری و پوششت نگاهم بدار، ای بیناترین بینندگان.

  • در دعای روز سوم ماه مبارک رمضان آمده است: خدایا در این ماه رمضان روزی کن که من هوشیار بشوم و حافظه پیدا کنم و از خواب غفلت بیدار بشوم.

  • به گزارش اقتصادنیوز: یکی از اعمال مستحبی ماه رمضان دعاهای مخصوص هر روز است.

  • اقتصادنیوز: یکی از اعمال مستحبی ماه مبارک رمضان خواندن دعای آن روز است .

  • اقتصادنیوز: یکی از اعمال مستحبی ماه مبارک رمضان خواندن دعای آن روز است و ما نیز دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان در زیر آورده ایم.