دوستانه

  • اقتصاد نیوز:تیم‌های ملی فوتبال روسیه و اوکراین که سال ها است مناقشه سیاسی با هم دارند در زمین بی‌طرف دیدار دوستانه‌ای برگزار خواهند کرد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر