دولت مستقل

  • یک رسانه ترکیه ای مدعی شد:

    ایرنا نوشت : روزنامه ینی شفق اعلام کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی با پروژه موسوم به اسلام معتدل عربستان را به چهار منطقه با دولت هایی مستقل تقسیم خواهند کرد.

  • مسأله مهمی که ذهن بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران را به خود مشغول کرده، این است که پس از نابودی داعش در عراق و سوریه و خروج این دو کشور از بحران، سرنوشت کردها چه خواهد شد؟ در این میان، رویکرد آمریکا نسبت به کردها و خواسته های آن ها اهمیت اساسی، هم برای خود کردها و هم برخی از کشورهای منطقه (از جمله ترکیه) و همچنین نظم امنیتی آینده خاورمیانه دارد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر