آخرین اخبار دولت ملی

  • برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق روز یکشنبه خواستار تشکیل یک دولت ملی در چارچوب قانون اساسی شد که رسیدگی به چالش‌ها و پرونده‌های استثنایی موجود را به عهده بگیرد که مهمترین آنها پاسخگویی به آرمان‌های مردم در زمینه اوضاع معیشتی، امنیتی و خدماتی است.

  • امروزه ایران با بحران‌های زیادی چون بحران زیست محیطی و اقلیمی، بحران آب و یا در حوزه‌ی اجتماعی؛ زوالِ اخلاق، فروکاستنِ سرمایه‌ی اجتماعی، قطبی شدن شدید جامعه و بی‌اعتمادی عمومی در تمامی سطوح اجتماعی و سیاسی و در حوزه‌ی اقتصادی؛ روندِ نزولیِ تولید ثروت در کشور؛ رشد GDP در حد صفر و یا منفی و گاهی با شیب بسیار زیاد، تورم مزمن؛ میانگین تورم ۵۲ ساله گذشته ایران بالای ۱۹درصد بوده است.