دکتر علی فرحبخش

  • اقتصاد علمی است سهل و ممتنع. سهل از آن جهت که برای بسیاری از رخدادهای روزمره دارای مدل های مشخص و روشنی است و ممتنع از آن جهت که گاه بسیاری از فارغ التحصیلان بلندپایه این رشته در تحلیل مسائل پیش پا افتاده اقتصادی به بیراهه می روند ، خطائی که گاه می تواند از طریق سیاستگذاری های اشتباه ، تاوان سنگینی را بر جامعه تحمیل کند.

  • دکتر علی فرحبخش
۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر