آخرین اخبار ذخایر ارزی بانک مرکزی

  • اقتصاد نیوز: پژوهش های صورت گرفته در مورد عوامل هشدار دهنده بحران ارزی نشان میدهد که در ایران نوسانات تورم می تواند با دقت ۹۷ درصد هشدار وقوع یک بحران ارزی را بدهد.

  • اقتصاد نیوز: رئیس کل پیشین بانک مرکزی از اسحاق جهانگیری و تلویحا حسن روحانی خواسته بگویند افتخار ذخایر ارزی اسکناس به دلیل مقاومت چه کسی و در مقابله با دستورات چه کسانی محقق شده است.

  • اقتصادنیوز: مخالفان برجام گزارش صندوق بین المللی پول را شاهدی بر کارسازی کارزار فشار حداکثر ی ترامپ تلقی می کنند.

  • اقتصاد نیوز:پس از اعتراض بانک مرکزی، صندوق بین المللی پول ذخایر ارزی ایران را از حدود ۴ میلیارد دلار به ۱۱۵ میلیارد دلار افزایش داد.