رئیس‌کل بانک مرکزی

  • رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داد:

    اقتصادنیوز: رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: به منظور مدیریت نقدینگی و هدایت تورم به سمت هدف ۲۲ درصدی ، بانک مرکزی به زودی طرح گواهی سپرده یورویی رابه شورای پول و اعتبار ارائه خواهد داد.

  • عبدالناصرهمتی خبر داد؛

    اقتصادنیوز: رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین یادداشتش از افزایش نرخ سود بین بانکی از ۱۰/۵ به ۱۲/۵ درصد خبر داد و همچنین اعلام کرد به زودی قرار است بانک مرکزی در قالب گواهی یورویی با سود مشخص، و با فروش به نرخ بازار ، نسبت به جمع آوری ریال اقدام نماید.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر