رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

  • رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

    اقتصادنیوز؛ احمد مازنی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هر چه جلوتر می رویم نگاه نمایندگان برای رای مثبت به گزینه های پیشنهادی دولت نزدیک تر می شود، گفت: مجلس به هر ۴ گزینه پیشنهادی رییس جمهوری رای مثبت خواهد داد.

  • رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: به دنبال طرحی هستیم تا فضای محرمانه و خصوصی بودن اطلاعات مردم در پیام رسان های داخلی به لحاظ قضایی و حقوقی از حمایت کامل برخوردار باشد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر