رافائل گروسی

  • اقتصاد نیوز : بعد از سفری سه‌روزه و دیدار با مقامات کشورمان، در حالی تهران را به مقصد وین ترک کرد که ایران و آژانس توانستند بر سر اختلاف‌های اخیر به توافق برسند.

  • مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:

    اقتصادنیوز؛ «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره دسترسی به سایت‌های هسته‌ای ایران گفت: «روند مذاکره با مقامات ایرانی آغاز شده و من امیدوار هستم که ما را به این (دسترسی) برساند.»

  • اقتصادنیوز؛ «رافائل گروسی» مدیر کل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید او در «آینده‌ای نسبتا نزدیک» به ایران سفر می‌کند، چراکه برنامه هسته‌ای ایران «یکی از اولویت‌های» این سازمان است.

  • اقتصادنیوز؛ «رافائل گروسی» در جلسه ویژه کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی بعنوان مدیرکل جدید آژانس برای یک دوره چهارساله مورد تأیید قرار گرفت.

  • اقتصادنیوز؛ رافائل گروسی، دیپلمات آرژانتینی که از گزینه‌های اصلی برای ریاست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت این نهاد باید وضعیت برنامه هسته‌ای ایران را به دقت گزارش دهد.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر