آخرین اخبار راه اندازی مدرسه مجازی

  • اقتصادنیوز: دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: ماده واحده ایجاد مدرسه مجازی پس از ارائه پیشنهادها و نظرات اعضای شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسید.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی