آخرین اخبار ربایش گردشگران اسرائیلی در ترکیه

  • وزیر امور خارجه با بیان اینکه مساله فلسطین همچنان در اولویت است، گفت: اسراییل اکنون به لحاظ امنیتی و سیاسی در بدترین شرایط خود به سر می‌برد و کسانی هم فکر می‌کنند با عادی سازی روابط می‌توانند افکار عمومی را منحرف کنند و حتی به لحاظ سیاسی و اقتصادی سعی بر چنین کاری دارند.