آخرین اخبار رتیل های خون ریز

  • با صدور دستوری ویژه از سوی قاضی شعبه ۲۱۳ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، یکی از متهمان پرونده «رتیل های خون‌ریز» که هنگام دستگیری همدستش از لانه وحشت گریخته بود، در حالی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت که پلیس از شهروندان برای شناسایی مخفیگاه این متهم خطرناک کمک خواست.

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی