آخرین اخبار رستوران هم می‌‌رویم!

  • در بخشی از صحبت‌هایم در کلاب‌هاوس نسبت به نوع اطلاع‌رسانی برخی شبکه‌های فارسی‌زبان از مسائل ایران انتقاد کردم.