رسول کشت‌پور

  • رئیس شورای شهر تایید کرد؛

    اقتصادنیوز؛ محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران با تایید انصراف رسول کشت‌پور از نامزدی شهرداری تهران گفت: ساعت ۸ و ۴۵ دقیقه صبح نامه انصراف آقای کشت‌پور به دست من رسید.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر