آخرین اخبار رشد قیمت مسکن در سال 98

  • روند رشد قیمت مسکن از ابتدای دهه ۹۰ تا کنون نشان میدهد رشد سالانه قیمت در پاییز ۹۹ در ده سال گذشته بی سابقه بوده است. این رشد در متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در کشور بیش از اجاره به چشم می خورد

  • در بررسی دو ساله بازار مسکن مشاهده می شود که الگوی نقدینگی در این دو سال روندی مشابه را در مناطق ثبت کرده اما حجم این نقدینگی دست کم ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است