آخرین اخبار رقیب چین در آسیا

  • اقتصادنیوز: دهلی نو به شکلی ماهرانه تلاش دارد تا رابطه ای متعادل با روسیه و غرب تعریف کند، در همین چارچوب مودی در قامت رهبری در ظاهر میانه رو که مورد حمایت تمامی جریان ها است، برای نقش آفرینی در قامت دلال قدرت در عرصه بین الملی خیز برداشته است.