آخرین اخبار رمزگشایی از متن 2 هزارساله

صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی