آخرین اخبار روسیه چین هند ایران

  • اقتصادنیوز:کشورهای غربی از آغاز جنگ در اوکراین تاکید کرده‌اند که از تحریم‌ها به‌عنوان ابزاری برای سرکوب اقتصاد روسیه و قطع توانایی این کشور برای تجارت با بقیه جهان استفاده خواهند کرد.آنها به وعده خود عمل کرده اند و به طور مستمر بر تعداد تحریم ها افزوده اند، بالاخص آن که جنگ روسیه در اوکراین به سال سوم کشیده شده است.تا ژانویه ۲۰۲۴، فدراسیون روسیه درگیر بیش از ۲۸ هزار تحریم بود و اکثریت آنها پس از…

  • اقتصادنیوز: گروهی از تحلیل‌گران بر این باورند که شکست تلاش ها برای احیای برجام، موجب نزدیکی بیش از اندازه ایران به بازیگرانی چون چین شده است. در همین راستا برخی از ناظران گزینه هایی را ارائه کرده و بر این باورند که تهران قادر است با نزدیکی به برخی از بازیگران از میزان وابستگی( ادعایی اش) به چین بکاهد.