آخرین اخبار رکورد نسبت مرگ ومیر کرونا به بستری ها

  • اقتصادنیوز: امروز ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ باوجود کاهش ابتلا درکشور رکوردزنی‌های بیماری کرونا هنوز در بخش های سیاه و خاکستری ادامه دارد.در همین رابطه نرخ مرگ ومیر در بستری های بیمارستانی کرونا اکنون به اوج خود درتابستان امسال رسیده و تعداد بیماران بدحال کرونایی در شهریور رشدی ۱۰۰ درصدی را نسبت به سال قبل داشته اند.