رییس پلیس فتا

  • ریس پلیس فتا یزد گفت: طی روزهای اخیر برخی افراد متخلف در قالب رمالی با جمع‌آوری اطلاعات شهروندان از طریق شماره تلفن همراه به دنبال سوء استفاده هستند که به هوشیاری همگان نیاز است .

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر