زرتشتیان

  • محمدجواد ظریف از کمک زرتشتیان هند به مردم ایران تشکر کرد.

  • عضو انجمن زرتشتیان یزد از لغو جشن سده در باشگاه سازمان جوانان این شهر در محل آتشکده مرکز استان خبر داد و گفت: این مراسم در دیگر نقاط از جمله در محله های زرتشتی نشین شهرهای تفت، میبد و اردکان برگزار می شود.

۱

بیشتر

بیشتر

بیشتر